Favorite films

 • 2001: A Space Odyssey
 • Late Spring
 • Fat Girl
 • Sunset Boulevard

Recent activity

All
 • Lady Snowblood

  ★★★★

 • Charley Varrick

  ★★★★★

 • Late Autumn

  ★★★★

 • Fruit of Paradise

  ★★★★★

Recent reviews

More
 • Lady Snowblood

  Lady Snowblood

  ★★★★

  ایثار برای خواسته ای در خور توجه بوسیله روحیه سامورایی
  فوجیتا مضمون انتقام در این اثر را انچنان ملموس در اختیار بیننده اش قرار داده ک هر کسی در نگاه اول میتواند در یابد چرا کودکی از خون بر خواسته به سوی خون خواهی به پیش میرود.

 • Charley Varrick

  Charley Varrick

  ★★★★★

  نفس گیر
  شاید بهترین عنوان برای اثری باشد که تنها دو سکانس اکشن پر التهاب در سکانس ابتدایی و سکانس انتهایی خود دارد لیکن با تمام این توصیفات بیننده را دچار انچنان هیجانی میکند که در تمام مدت فیلم مقهور شخصیت کمتر شناخته شده چارلی وریک بشوید.
  شخصیت پردازی های بسیار دقیق و کار شده و دوری از کلیشه های موسوم در این دسته مضامین(سرقت) از چارلی وریک اثری بی مانند میسازد که در انتها از وقتی که برای آن گذاشتید پشیمان نشوید،یک داستان با ایده ای نسبتا ساده و شخصیت هایی که کاملا در بافت داستان گنجانده میشوند.
  وقتتان را به این فیلم بدهید...

Popular reviews

More
 • Holy Motors

  Holy Motors

  ★★★★½

  موتور های مقدس
  کدام؟
  بی شک این اثر از بهترین اثار سینماست که با رویکردی جدید و ساختار شکن در روایت و شخصیت پردازی رو به رو هستیم حداقل برای بنده اثری با ایده ای مشابه و رویکردی مشابه قابل یاد آوری نیست، به دور از صحبت های فرعی موتور های مقدس چند سوال در شما بوجود می آورد موتور ها اثری پست مدرن با مولفه های پست مدرنیسم است یا اثری مدرن در مورد پست مدرنیسم؟ برای این سوال…

 • Blue Velvet

  Blue Velvet

  ★★★★★

  «شروع»
  مخمل ابی لینچ به زعم بنده اغاز پی ریزی ساختمانی در اثار لینچ است به نام دنیای لینچی،مخمل ابی با دوربین لانگ شات در ابتدای اثر از یک باغ شروع میشود که نمای کلی از شادابی میدهد اما موضوع انجایی جذاب میشود که لینچ این دوربین را هر چقد نزدیک تر به بطن این باغ میکند ما بیشتر متوجه زشتی های ان میشویم تا جایی که وارد دنیای خاک میشود و حشراتی متعفن و حال بهم زن در همه…