Paths of Glory

Paths of Glory ★★★★½

"Yargılanacağınız salonda ben de bulundum beyler. Suratınıza güneş vuracak, gözlerinizi kaçırıp suçlu görünmeniz için."

R.I.P Kirk Douglas.

taylovski liked this review